Compliance Officer Market Conduct Risk

Skrolla till innehåll

Har du ett starkt intresse av att lära dig och vidareutvecklas inom Complianceområdet kopplat till värdepappersmarknaden?

Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:

 • Med utgångspunkt i tjänster och transaktioner i finansiella instrument etablera regelverk och föreslå minimum-standard för bankens hantering av risker relaterade till transparens, effektiv prissättning och förtroendet för värdepappersmarknaden.
 • Ta del av och utvecklas med Swedbanks pågående transformation av Compliancefunktionen som inkluderar starkt fokus på interna ramverk och metod.
 • Arbeta i en miljö med tydligt fokus på hörnstenarna i varje Compliancefunktions uppdrag, det vill säga tillämplig reglering, förståelse för affären, och effektiv metod för riskhantering som inkluderar identifikation, bedömning, åtgärd, monitorering och rapportering.
 • Närmare fördjupa dig mot marknadsmissbruk och olagliga beteenden på finansmarknaderna som insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Arbetet sker främst i system som genererar alarm baserat på parametrar som Market Conduct Risk kalibrerar där misstänkta transaktioner och beteenden anmäls till Finansinspektionen.
 • Arbeta med riskhantering mot anställdas privata transaktioner. Arbetet sker utifrån förteckningar med personer med tillgång till insiderinformation, samt vägledning kring och kontroll av anställdas värdepapperstransaktioner.
 • Arbeta med bevakning och rapportering av ägarförhållanden i aktier som Swedbank äger och som är upptagna till handel på en reglerad marknad.
 • Arbeta med att identifiera risker, etablera interna kontroller samt ansvara för rapportering utifrån riskindikatorer relaterade till Market Conduct Risk. Relevant reglering är omfattande men finns för denna roll huvudsakligen i Förordning (MAR, 596/2014) om marknadsmissbruk, samt Direktiv (MiFID 2, 2014/65/EU) om marknader för finansiella instrument.
 • Komma till en grupp trevliga och hjälpsamma kollegor med hög ambitionsnivå.

I denna roll behöver du:

 • En kandidat eller magisterexamen eller motsvarande inom Ekonomi eller Juridik.
 • Ett starkt eget driv för att bidra till din egen och enhetens fortsatta utveckling.
 • God förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • Mycket god analytisk förmåga, med öga både för detaljer och hur de förhåller sig till ett större sammanhang (inte minst relevant vid hantering av misstänkt marknadsmissbruk).
 • En grundläggande förståelse för de olika stegen i en värdepapperstransaktion är meriterande, från att en transaktion initieras av en kund, till att den är rapporterad, avvecklad och avstämd.
 • Passande erfarenhet är till exempel från en kontroll eller Back-office funktion i ett institut som bedrivs under tillstånd av Finansinspektionen. Även du som saknar passande arbetslivserfarenhet är välkommen att söka. Utöver detta är du en flexibel och prestigelös person som uppskattar och bidrar till ett positivt och konstruktivt arbetsklimat.

"Bli en del av vårt team och...

bli en del av ett internationellt team med professionella kollegor, som arbetar tillsammans för att leverera utmanande projekt, maximera kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället." Ruben Norlin, din framtida chef

Vi ser fram emot din ansökan senast den 2021-12-10. 

Arbetsplats: Stockholm

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Ruben Norlin, +46 85 85 94 869

SACO: Henrik Joelsson

Finansförbundet: Gun Österberg, +46 85 85 95 251

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Arbetsmiljö och kultur

Vi är en organisation med omkring 15 000 medarbetare inom våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen.  

Att arbeta tillsammans är viktigt för oss, för att nå framgång och för att utvecklas och inspireras av varandra. 

Vi tror på mångfald, inkludering och att behandla alla människor lika. I vår vardag vägleds vi av våra värderingar: Enkel, Öppen och Omtänksam.

Välkommen att bekanta dig närmare med oss

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor