Manager WFM

Scroll to content

Har du en passion för människor, ledarskap och Workforce Management?

Tillsammans med oss har du en möjlighet att:

 • Ansvara för att leda, coacha och utveckla ett team med personalansvar för 16 Workforce Managers samt en administratör så att dessa uppnår sina mål. Arbetet ska utföras i linje med Swedbanks värdegrund och ledarkriterier som kompass.
 • Tillsammans med ditt team ansvara för resursstyrning av ca 1200 anställda fördelade på fem geografiska orter som hanterar ca 5 miljoner kundmöten årligen via olika kanaler. Vi har öppet 24/7 alla dagar
 • Med ditt seniora och framgångsrika ledarskap, bidra till att teamet fortsätter utveckla väl fungerande WFM-processer med målet att skapa kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och resultat som stödjer Swedbanks strategiska inriktning och kanaltransformation. Ditt team arbetar inom alla delprocessområden inom WFM: Prognostisering, Bemanning, Schemaläggning, Realtidsstyrning, Analys & Rapportering
 • Samverka inom den egna organisationen och i matris tillsammans med kollegor som ansvarar för de olika delprocesserna, likväl som med chefer, medarbetare och supportfunktioner inom organisationen som alla är en del av WFM-processerna.

Vi söker dig som har:

 • Väl utvecklad ledarskapsförmåga i matrisorganisation och att leda på distans. Du har minst 5 års ledarskapserfarenhet och utvecklingsarbete i operativ kundcenterverksamhet, där du på ett framgångsrikt sätt bidragit till en ökad digitalisering, kundfokusering, medarbetarnöjdhet och resultat oavsett kundens val av kanal.
 • God förmåga att sätta riktningen, inspirera, utveckla medarbetare och team samt att skapa resultat. Du har stor social kompetens med förmåga att etablera en tillitsbaserad relation med kollegor och i enlighet med Swedbanks ledarkriterier och värdegrund.
 • God kunskap, förståelse och erfarenhet för WFM-processer samt djup kunskap inom arbetsrätt och förståelse hur processer, verktyg och människor behöver samverka för att skapa en kostnadseffektiv resursplanering och styrning.
 • Kunskap i WFM-verktyg och kommunikationsplattform är centralt i uppdraget och erfarenhet från Telekom-branschen ses som meriterande i rollen.
 • Stor social kompetens med förmåga att etablera en tillitsbaserad relation med kollegor i enlighet med Swedbanks ledarkriterier som kompass.
 • Driven och empatisk personlighet med väl utvecklad kommunikationsförmåga.
 • Förmåga att förstå medarbetarnas och verksamhetens situation, behov och förväntningar samt förmåga att kunna se detaljer såväl som helhet.

"Bli en del av vårt team och...

jobba med oss som präglas av förändringsvilja, prestigelöshet, transparens och kundfokus. Vi är fokuserade på att göra skillnad för Kundcenter och Swedbank och räds inte att ta oss an utmaningar eller utmana ”gamla sanningar” för att driva resultat, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Vi är måna om att utveckla våra medarbetare i enlighet med våra värderingar." Åse Holmstedt, din framtida chef

Vi ser fram emot din ansökan senast den 16.05.2021. 

Arbetsplats: Stockholm eller Göteborg

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Åse Holmstedt, +4672 504 28 02

SACO: Henrik Joelsson

Finansförbundet: Patrik Andersson, +46 72-200 84 96

Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsvariation - alla är välkomna.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Arbetsmiljö och kultur

Vi är en organisation med omkring 15 000 medarbetare inom våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen.  

Att arbeta tillsammans är viktigt för oss, för att nå framgång och för att utvecklas och inspireras av varandra. 

Vi tror på mångfald, inkludering och att behandla alla människor lika. I vår vardag vägleds vi av våra värderingar: Enkel, Öppen och Omtänksam.

Välkommen att bekanta dig närmare med oss

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor