Privatchef Roslagens Sparbank

Scroll to content

Roslagens Sparbank, en av Sveriges 59 lokala sparbanker, har verkat i och för Roslagen sedan 1859. Vår vision är ”Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” och tillsammans med våra stiftelser vill vi bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för våra kunder och samhället i stort.

Roslagens Sparbank är en fristående sparbank utan aktieägare där alla beslut fattas i Roslagen. Det faktum att vi inte har några ägare gör att vi istället kan dela ut en del av vinsten till våra fyra stiftelser, som använder pengarna till det vi kallar ”samhällsnytta”. Sedan stiftelserna bildades har banken, tack vare sina medarbetar och kunder, kunnat avsätta över 130 Mkr till samhällsnytta – något vi är mycket stolta över!!  

Banken har ca 100 medarbetare fördelade på 4 kontor i Norrtälje kommun varav ca 70% arbetar i affärsverksamheten. Bankens affärsvolym uppgår till ca 30 000 Mkr och av våra ca 49 000 kunder är 43 000 privatkunder och 6 000 företagskunder varav många är små företag.

Kunderna kan möta oss i någon av kanalerna Kontor eller Kundcenter. Mötena, som är både spontana eller förbokade, sker såväl fysiskt som via telefon eller video. Via mobil- och internetbanken kan kunden även möta oss digitalt. Vi har en starkt tro på det personliga mötet i kombination med digitala lösningar.

Tack vare vårt samarbete med Swedbank kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster.

Vill du bli en av oss – välkommen med Din ansökan!

Om rollen och Privatenheten

Roslagens Sparbank genomför för närvarande en förändring av organisationen som bl.a. innebär att det bildas en ny Privatenhet och till den enheten söker vi nu en chef.  

Förändringen av organisationen innebär bl.a. att affärsverksamheten, som tidigare varit uppdelad i mindre enheter utifrån geografi, nu delas upp i två större enheter – en Privatenhet och en Företagsenhet. Privatenhetens huvudfokus är att möta bankens privatkunder i den kanal och på det sätt som kunden själv väljer.

Utöver Privatchefen kommer det inom enheten att finnas ca 45 rådgivare och 4 gruppchefer.  

Som chef för enheten kommer du, utöver att leda och utveckla enheten i enlighet med bankens vision och långsiktiga målbild tillsammans med gruppcheferna, ha följande huvudsakliga ansvarsområden:

 •   Ansvar för medarbetarengagemang och kundnöjdhet
 •   Resultatansvar och måluppfyllnad
 •   Ansvar för resursdimensioneringen på kontor och i Kundcenter 
 •   Ansvar för regelefterlevnad 
 •   Ansvar för riskhantering 
 •   Personalansvar för gruppcheferna samt eventuellt även för de rådgivare som i   huvudsak möter kunder inom Premium/Privat Banking segmentet

Privatenheten förväntas ha ett nära samarbete med Företagsenheten då flera av bankens kunder är kunder såväl privat som via sitt företag. Vidare förväntas ett nära samarbete med bankens stödenheter inom affärsstöd inkl. kredit, marknad och kommunikation, HR, intern kontroll och ekonomi.  

Då vi är en relativt liten organisation förväntas det att du föredrar att arbeta såväl strategisk som operativt. Att inneha en chefsroll i en sparbank innebär även att du, utöver ditt ansvarsområde, kommer få möjlighet att vara med och utveckla hela bankens verksamhet.

Då Privatenhetens medarbetare är fördelade på 4 orter i kommunen förväntas du och dina övriga gruppchefer närvara på alla orter med lämplig regelbundenhet. Du kommer också att representera banken i olika externa forum.

Du rapporterar till VD och ingår i bankledningen och andra interna forum. Du kan även komma att vara föredragande i styrelsen för frågor som berör Privatenheten.  

Du kommer också ha stora möjligheter att utforma rutiner, arbetssätt och samarbetsformer med övriga enheter. 

Om Dig

 • Du har minst 10 års erfarenhet av en liknande roll.
 • Utöver privataffären behärskar du även den enklare företagsaffären då företagskunder kan vända sig till banken i de kanaler som i huvudsak bemannas av Privatenheten.
 • Du har en mycket god förmåga att arbeta strukturerat och proaktivt med en kundbas.  
 • Du har en god förmåga att samarbeta, bygga relationer och skapa förtroende.
 • Du har ett tydligt kund- och försäljningsfokus kombinerat med en god förmåga att motivera och utveckla medarbetare. 
 • Du är väl insatt i tillämpliga regelverk.
 • Du har en god förmåga och uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och du är prestigelös.
 • Du är bekväm med att tala inför såväl mindre som större grupper, såväl internt som externt.
 • Som medarbetare värdesätter vi att…
  • …du har en god förmåga att aktivt söka information,
  • du är lyhörd och empatisk,
  • du har en stark initiativkraft,
  • du är flexibel.
 • Som chef och ledare värdesätter vi att…
  • …du har en god förmåga att leda och ge direktiv (inkl. att sätta mål),
  • du har en god förmåga att genomföra förändringar,
  • du har en god förmåga att coacha och utveckla andra.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid.

För mer information är du välkommen att kontakta VD Charlotte Lindberg (charlotte.lindberg@roslagenssparbank.se eller 0176-771 01). Vi arbetar med processen löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 8 mars 2021.

Fackliga representanter är, för Finansförbundet Lars Pettersson telnr 0176-771 35, och för Saco Markus Berglund telnr 0176-771 04.

 

Välkommen med din ansökan, genom att registrera den via vår hemsida roslagenssparbank.se/jobb

 #LI-DNI

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Arbetsmiljö och kultur

Vi är en organisation med omkring 15 000 medarbetare inom våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen.  

Att arbeta tillsammans är viktigt för oss, för att nå framgång och för att utvecklas och inspireras av varandra. 

Vi tror på mångfald, inkludering och att behandla alla människor lika. I vår vardag vägleds vi av våra värderingar: Enkel, Öppen och Omtänksam.

Välkommen att bekanta dig närmare med oss

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor